Jak se připravit na Google Consent Mode V2?

Veronika Reicheltová — 9. Únor 2024
Od března se mění způsob sběru dat. Čeho se změny týkají a jak se na ně připravit?

Pro všechny weby, které používají k měření dat služby od Google, bude od března 2024 povinná implementace režimu souhlasu Google Consent Mode V2. Toto nové opatření vychází z Aktu o digitálních trzích (Digital Markets Act - DMA) - nařízení Evropské Unie, která v DMA označuje šest velkých digitálních společností (tzv. “gatekeepers”) s dominantním postavením na digitálním trhu. Tito velcí hráči online světa, mezi něž patří Google (Alphabet), Meta či Microsoft, musí do 6. března 2024 splnit všechna nařízení, která z DMA vyplývají. Účelem těchto nařízení je mimo jiné také zvýšení ochrany osobních údajů. Google Consent Mode V2 je aktualizovanou verzí režimu souhlasu se sběrem uživatelských dat - v Evropském hospodářském prostoru bude nutné získat výslovný souhlas se shromažďováním a používáním osobních údajů návštěvníků webových stránek.

Pokud tedy na svých stránkách používáte měřící nástroje jako Google Analytics 4, Google Ads, Google Nákupy a další, tuto novou změnu budete muset do března aplikovat.

Co se mění

Ke stávajícím parametrům ad_storage a analytics_storage, které určuje první verze souhlasu Google Consent Mode 1.0, bude nutné přidat další dva nové parametry, jejichž cílem je zvýšit ochranu osobních dat a poskytnout uživatelům větší možnost volby s tím, jaká data o nich mohou webové stránky sbírat. Touto změnou budou možnosti trackování uživatelů napříč různými webovými stránkami omezeny.

Ovlivněny mohou být cíle a konverze, obtížnější bude také přiřazování konverzních cílů. Tou největší změnou je fakt, že bez udělení souhlasu nebude možné sbírat údaje o personalizaci a reklamy tak bude obtížnější cílit na konkrétní publika a uživatele.

Nové parametry Google Consent V2:

  • ad_user_data - Tento parametr je zodpovědný za shromažďování identifikovatelných uživatelských dat, jako jsou emailové adresy, telefonní čísla a další pro účely personalizace reklam. Účelem parametru je zajistit, aby byla data shromažďována pouze se souhlasem uživatele v souladu s GDPR. 
  • ad_personalization - Parametr řídí personalizace reklam na základě chování uživatele na webu. Pokud návštěvník stránek souhlas neposkytne, nebude možné využít data o jeho chování k zobrazování personalizovaných reklam.


Implementaci dvou nových parametrů je nutné provést do března 2024, jinak pravděpodobně přijdete o velkou část dat.

Jak se na Consent V2 technicky připravit?

Nastavení nového souhlasu je pro každý web a eshop individuální - velmi záleží na tom, jaké je vaše současné nastavení a jaký typ Google nástrojů pro sběr dat používáte. K obecným pravidlům a doporučením však patří:

  1. Přidejte nové parametry - Pokud ke sběru dat využíváte Google Tag Manager (GTM), nastavte v něm dva nové výše zmíněné parametry (ad_user_data a ad_personalization). Případně tyto parametry musíte rovnou odesílat do GA4.
  2. Otestujte implementaci - Ověřte si, zda se implementace podařila a data o uživatelích se vám neztrácejí.
  3. Upravte cookie lištu - Kromě přidání měřících parametrů do stránek nebo GTM je potřeba upravit také front-end vašeho webu tak, aby lišta správně zpracovala nové Cosent V2 parametry na základě souhlasu či nesouhlasu. Zkontrolujte, zda mají uživatelé možnost tento souhlas odmítnout a vybrat s jakým sběrem informací souhlasí. Zároveň v liště musí být uveden odkaz na dokument či stránku s informacemi o ochraně osobních údajů. 
  4. Dokument o zpracování osobních údajů - Ujistěte se, že máte aktuální dokument o zpracování osobních údajů a uvádíte tam všechny subjekty třetích stran, které přijdou do kontaktu s vámi sbíranými osobními údaji. Měla by zde být i informace, že web pracuje s cookies, které sbírají nejen data o chování uživatelů, ale také za účelem personalizované reklamy za pomocí nástrojů Google. Pokud sbíráte také emaily a telefonní čísla, i tuto informaci je potřeba zmínit.

Co se stane, když nebudete mít nový souhlas správně nastavený?

Nutností implementovat nový druh souhlasu se sběrem dat budou ovlivněny všechny webové stránky, které sbírají data o uživatelích v Evropském hospodářském prostoru. Ti, kteří do března nové parametry do svého souhlasu neimplementují, mohou o velkou část dat přijít, data mohou být zkreslená nebo nesprávná.

Připadá vám celý proces složitý? Rádi vám s nasazením nových parametrů a následnou kontrolou pomůžeme. Pro nezávaznou nabídku nám napište na info@newlogic.cz.

Veronika Reicheltová
Digital Marketing Manager
Chcete vědět více?
Ozvěte se nám na info@newlogic.cz

Přihlašte se
k našemu newsletteru.

Děkujeme, nyní jste přihlášení k newsletteru!
Jejda, něco se nezdařilo, možná už je váš email přihlášený
Obchodní oddělení+420 776 872 777
Kontaktní e-mailinfo@newlogic.cz