Jak si správně vybrat tým jako e-commerce manažer?

Vít Rabiňák — 14. Květen 2024
V současném podnikatelském prostředí je e-commerce téměř pro všechny hráče na trhu důležitým tématem. Někdy se stává jen okrajovou součástí obchodní strategie, ale často je klíčovým prvkem podnikání. To však vede k velkým nárokům na e-commerce manažery či e-shopaře. Ti čelí komplexním výzvám, které vyžadují spolupráci a znalosti z různých odvětví.

Klíčem k úspěšnému sestavení e-commerce týmu je definování si procesů a funkcí, které je nutné v e-commerce řešit.

Může se jednat o následující procesy a funkce:

 • Nákup zboží
 • Propagace značky a zboží
 • Správa obsahu webu (e-shopu)
 • Vyřízení objednávky
 • Zpětné procesy a zákaznické požadavky

Následuje rozhodnutí, jak které procesy zajistit. Možnosti jsou v podstatě čtyři a každá z nich má určité výhody a nevýhody:

 1. Vše dělat sám/a
 2. Využít freelancery
 3. Využít firmu (agenturu)
 4. Vytvořit vlastní tým zaměstnanců

Pracovat sám

Je to asi jedna z nejčastějších možností, když lidé s e-commerce začínají nebo ho mají jen jako vedlejší příjem. Nicméně tato varianta není udržitelná delší dobu a to především pokud nedisponujete dostatečnými znalostmi z e-commerce prostředí.

VýhodyNevýhody
Spoléháte se sami na sebeProblematická prioritizace
Děláte si vše po svémBrzké vyčerpání kapacity
Nemusíte nikoho kontrolovatNutnost hodně balancovat s kapacitou
Může to být relativně lacinéNedostatek znalostí

Jakmile začnou docházet kapacity, ať už časové nebo znalostní, je na čase zvážit další dvě možnosti: vlastní zaměstnanec nebo freelancer.

První zaměstnance většinou využijete na práci v rámci logistiky, tedy přesněji vyřizování objednávek, vrácení zboží či podobné exekutivní činnosti. Jelikož jsou tyto procesy značně časově náročné, zaberou e-shopaři dost kapacit. Dají se nicméně relativně levně vyřešit právě zaměstnáním někoho dalšího. Ale co to ostatní?

Freelancer

U freelancerů jde především o outsourcování specifických kompetencí, které e-shopařovi chybí nebo je nedokáže plně zajišťovat sám (čas vs. znalosti nebo obojí). Proto jsou freelanceři často využíváni na ad hoc úkoly či kontinuální činnosti s relativně úzkým zaměřením.

Typickým příkladem kontinuálních činností je zajištění marketingových či účetních služeb. V případě ad hoc služeb je to právní či daňové poradenství.

Právě marketing je jedním z ústředních bodů úspěchu e-shopu. Především se jedná o marketingovou komunikaci, ale mezi další důležité aspekty patří i řízení vztahu se zákazníky (CRM) či řízení produktového portfolia e-shopu.

Proto jsou právě freelanceři velmi oblíbenými partnery e-shopařů. Můžete využít pouze část jejich celkové kapacity a v podstatě při využití více freelancerů najednou sestavit velmi silný externí tým, který může mít oproti stejnému týmu složeného ze zaměstnanců značné výhody - hlavně co se týká znalostní a zkušeností.

VýhodyNevýhody
Vysoká specializaceZávislost na jednom člověku v dané specializaci
Flexibilní nastavení spolupráceNutnost koordinace freelancerů či spolupracujících lidí
Možnost rychlé změnyNěkdy chybějící strategický náhled
Relativně nízké nákladyNesnadné nalezení kvalitního freelancera

Zaměstnanec

Jak již bylo řečeno, jedni z prvních zaměstnanců e-shopu bývají lidé v logistice, nicméně postupem času bude nutné najmout i další zaměstnance. 

Podnikání v e-commerce je často komplexní práce a správa e-shopu se 100 či 1000 produkty není jednoduchá. Časem je tedy více než nutné najmout zaměstnance do administrativy a na exekutivní opakující se činnosti. Tento zaměstnanec většinou v začátcích zajistí formální odbavení objednávek, správu e-shopu, některé další administrativní úkony a případně i základní marketingové činnosti. Často může být spojkou mezi freelancerem a samotným e-shopařem. Nicméně po určitém čase se může stát, že vytížení freelancera je již příliš vysoké a e-shopař se rozhodne najmout si zaměstnance na činnosti, které zajišťoval freelancer. Častým příkladem bývá právě zaměstnání člověka na marketingovou pozici. 

Tady však může nastat velmi složitá situace, jelikož najmutí člověka na marketing neznamená, ač to často e-shopaři chtějí, okamžité vyřešení všech činností spojených s marketingem. Pro úspěšný marketing je nutné zasáhnout hned do několika oblastí a málokdo má tak široké a hluboké znalosti, aby toho byl schopen.

Tudíž pokud bude chtít mít e-shopař opravdu vše in-house, bude muset zaměstnat marketéra se schopnostmi:

 • Tvořit strategický návrh marketingu a řízení brandu,
 • vytvořit koncept kampaně,
 • připravit grafické podklady,
 • připravit texty do kampaní,
 • zvolit správné kanály a ty řídit (optimalizovat),
 • analyzovat výsledky.

A to vše na velmi rozdílných marketingových kanálech. Samozřejmě je tu také možnost, kdy interní markeťák může být spíš koordinátorem a pracovat s dalšími freelancery, zaměstnanci či třeba agenturou. Tento model bývá často ideální kombinací pro velkou část e-commerce projektů.

VýhodyNevýhody
Hlubší znalost businessu e-shopařeNižší specializace
Větší flexibilita pokud je k dispoziciNutno zajistit vzdělávání 
Většinou nižší hodinová sazba oproti agentuře či freelanceroviVýpadek v případě dovolené, nemoci…
Možnost využít pro jiné činnostiNemožnost rychlé změny, náklady s náborem

Agentura

Kdy využít agenturu? Agentura je perfektním a plnohodnotným partnerem pro e-shopaře. Nicméně její využití je nutné velmi dobře zvážit. Především v začátcích rozvoje e-shopu může být lákavé využít agenturu. Vždyť při takové spolupráci získáte v podstatě “vše v jednom”. Nicméně je nutné si uvědomit, že agentura může být finančně dražší než předchozí možnosti. 

Využití agentury dává smysl, pokud je potřeba e-shop hned od počátku nastartovat na plné obrátky. Získáte tým lidí, kteří se zabývají čistě specifickými činnostmi spojenými s rozvojem e-commerce. Často se můžete setkat s tím, že agentura vám bude schopna zajistit téměř celé fungování e-shopu od jeho tvorby, naplnění, propagace až po vyhodnocení.

E-shopař se primárně zaměřuje na provozní aspekty svého e-shopu, zatímco agentura se stává klíčovým partnerem, který řeší všechny další relevantní aktivity. Agentura tak může hrát strategickou roli v dalším rozvoji e-shopu.

Výběr agentury je relativně složitý a proto se většina e-shopařů uchyluje k vypisování tendru za účasti několika předvybraných agentur (buď na základě doporučení, referencí, sebeprezentace nebo jiných metrik, které jsou pro e-shop důležité). Agentura se hledá, aby přinesla expertízu k danému tématu, ale to není jediná důležitá věc, kterou je nutné brát při výběru v potaz.

Při výběru agentury hraje také důležitou roli vzájemná forma komunikace a její struktura. Pro dlouhodobou spolupráci to je skoro stejně důležité jako kvalitně odvedná práce. Například u nás v Newlogic nejsme zastánci nekonečných emailových vláken, kde snadno po chvilce ztratíte přehled (a třeba důležitou přílohu s plánem kampaní na další měsíc). Naší preferencí je taskovací systém (interně využívámeTeamwork), kam má klient plný přístup, což nese několik výhod:

 1. Klient nám celou dobu vidí pod ruce a má tak celkový přehled o situaci.
 2. Komunikace je přehledně rozdělena do jednotlivých oblastí spolupráce.
 3. Žádné klíčové informace nebo důležitá příloha se neztratí v nekonečné emailu.
 4. Můžete v případě potřeby komunikovat s jednotlivými specialisty.
 5. Máte přístup do zavřeného chat-roomu s celým týmem, který dokáže nahradit fyzickou přítomnost.

To vše vám dává kontrolu a přehled o tom, co se děje s vaším e-shopem a můžete provádět informovaná rozhodnutí a zůstat celou dobu v obraze.

VýhodyNevýhody
Vysoká odbornost ve velké škále činnostíVyšší hodinová sazba
Zastupitelnost (vždy k dispozici)Nutnost koordinace činností
Strategický náhledNutnost dobře zvolit
Zkušenosti z různých oborů a velikostí e-shopů

Ať jste na začátku své podnikatelské cesty nebo stojíte před rozhodujícím krokem, který se týká posílení vašeho týmu, jsme tu pro vás. Nebojte se nás kontaktovat. Nabízíme jak jednorázové konzultace, tak i dlouhodobou spolupráci. Společně s námi najdete optimální strategii vedoucí k dosažení vašich cílů a úspěchů.

Efektivní marketing i pro váš e-shop

Vít Rabiňák
PA Specialist Teamleader
Chcete vědět více?
Ozvěte se nám na info@newlogic.cz

Přihlašte se
k našemu newsletteru.

Děkujeme, nyní jste přihlášení k newsletteru!
Jejda, něco se nezdařilo, možná už je váš email přihlášený
Obchodní oddělení+420 776 872 777
Kontaktní e-mailinfo@newlogic.cz