Zpracovávání mailů přes PHP

Michal Sobčák — 17. Červenec 2017
Jednoho krásného dne, jsme dostal za úkol zpracovat maily, které se vrátí z emailové rozesílky a zjistit, proč se vrátily

Jednoho krásného dne, jsme dostal za úkol zpracovat maily, které se vrátí z rozesílky emailových kampaní a zjistit, proč se vrátily. K rozesílání mailů jsem použil knihovnu phpMailer, kde jsem jednu z hodnot, Return-Path měl nastavenou mailovou adresu, kam budou přicházet nedoručené maily.

Teď bylo na řadě nějakým způsobem se připojit do mailu, stáhnout si příslušný emaily a zpracovat je. Ke zpracování těchto operací slouží funkce IMAP, POP.

Pomocí těchto funkcí, se lze připojit do příslušné mailové schránky (samozřejmě musíte znát, přihlašovací údaje :-)) a následně data zpracovat. Jakmile dostanet nějaký data do PHP skriptů zpracování jej již snažší a zbytek se děje na úrovní PHP.

Michal Sobčák
Programátor

Náš senior. Tolik let praxe a stovky úspěšných projektů. Michal programoval ještě než byly ty internety. Někdy ve svých článcích na tu doby rád vzpomíná.