Představujeme vlastní Open-source projekt Winduum

Lubomír Blažek — 22. Duben 2024
Poslední roky jsme v Newlogic pracovali na vlastním open-source projektu zaměřeném na uživatelské rozhraní a komponenty.

Nevyhnutelně vyvstává otázka: Proč dělat další knihovnu komponent pro uživatelské rozhraní? Jednoduše proto, že Winduum se v několika oblastech liší od ostatních.

 1. Zaměřuje se na webové standardy, přístupnost a minimum javascriptu
 2. Je progresivní, používá moderní funkce a standardy
 3. Je nezávislé na frameworku, takže jej lze použít v jakémkoli scénáři
 4. Jeho zdrojový kód je čisté CSS a JS, takže jej lze použít i bez kroku kompilace

Tento projekt jsme vypustili do světa minulý týden a ihned se ozvali kladné ohlasy z celého světa v řádu tisíců vývojářů.

V Newlogic Digital bude tento framework hlavním pilířem našich projektů postavených na Newlogic UI. To přináší nejlepší možnosti pro rychlé weby postavené na PHP frameworku Nette a Newlogic CMS nebo na reaktivní aplikace. Tyto projekty pak budou moci využívat všech výhod tohoto frameworku, primárně zaměřeném na moderní standardy a přístupnost.

V dnešních CSS frameworcích je na výběr jen několik málo možností, pokud jde o knihovnu UI komponent pro TailwindCSS, která je nezávislá vůči frameworkům a zároveň využívá sémantické názvy tříd; například skvělé projekty jako daisyUI nebo RippleUI. Oba jsou však silně závislé na @apply, což není standardizované čisté CSS.

Proto je náš přístup trochu jiný. Winduum podporuje psaní komponent v čistém CSS nebo jiných (pre/post)-procesorech a používá utility třídy k vylepšení komponent.

Jako CSS framework se Winduum zaměřuje na skvěle nastylované přístupné komponenty napsané v čistém standardizovaném CSS; komponenty, které lze rozšířit o vlastní komponenty a používat je v jakémkoli frameworku, dokonce i jako webové komponenty.

TailwindCSS je sice volitelný, ale plně ho doporučujeme. Je to CSS utility framework který je používaný největšími společnostmi po celém světě. Winduum do něj poskytuje zásuvný modul s řadou nových užitečných utility tříd. Utilitní framework však není nutné používat vůbec nebo lze zvolit alternativu, například UnoCSS. Volba je na uživateli.

Motivy, color-mix a barevný gamut P3

Winduum využívá pokročilé techniky barev a nabízí inovativní funkci color-mix() a podporu barevného gamutu P3.

To zajišťuje živé a vizuálně poutavé uživatelské rozhraní na podporovaných zařízeních.

Barvy lze definovat v libovolném barevném prostoru - rgb, hsl, oklch, podle preference. Pomocí funkce color-mix lze také snadno měnit průhlednost.

Další informace najdete na webu winduum.dev/docs/themes

Barva akcentu

Myšlenka je taková, že by mělo být možné nastavit barvu akcentu pomocí CSS vlastnosti accent-color. Diskutuje se o tom, že by měl existovat přístup k hodnotě barvy této vlastnosti, např. prostřednictvím AccentColor nebo AccentColorText.

Většina komponent tuto myšlenku využívá prostřednictvím parametrů --color-accent a --color-accent-foreground jako alternativu pro jejich barvu akcentu.

Tímto způsobem například není nutné měnit vlastnost background-color pro každou barevnou variantu komponenty, ale stačí změnit barvu akcentu.

Moderní funkce CSS

Winduum je stále napřed a využívá moderní funkce CSS, které nám umožňují využít sílu nejnovějších specifikací a zlepšit celkové možnosti stylování. Všechny tyto funkce jsou podporovány v současných prohlížečích.

 • CSS Properties
 • CSS Logical Properties
 • Vnořování CSS
 • Moderní pseudoselektory, jako jsou :where, :is a :has
 • Moderní resetování CSS
 • Nízká specifičnost nebo vrstvy
 • CSS color-mix

Moderní reset CSS

Winduum je vybaven moderním CSS resetem, který poskytuje čistý štít pro konzistentní stylování v různých prohlížečích a zajišťuje pevný základ pro přizpůsobení.

Hlavním rozdílem oproti jiným resetům je použití funkce all: unset, která resetuje většinu stylů. Výsledkem je čistý základ a volnost stylovat komponenty.

Více informací se dozvíte na stránce winduum.dev/docs/layout/reset

Přístupné komponenty založené na webových standardech

Většina současných knihoven zbytečně znovu "vynalézá kolo" a vytváří nové přístupné komponenty od základu. Zatímco v některých případech to může být dobré, v jiných to přináší spoustu režie, která není v jiných případech opravdu potřeba.

Potřebujete vytvořit jednoduchý produktový web? V těchto scénářích určitě není potřeba používat silně reaktivní framework, jako je React nebo Vue s Radix primitivy. A určitě souhlasíme že knihovny jako shadcn/ui jsou skvělé. Ale ty jsou často lepší volbou pro složitější projekty.

Lze zvolit něco lehčího, například Astro, a využít webové standardy jako input[type=checkbox], view-transitions, dialog, details, scroll-snap apod.

A najednou máte web, který projde všemi Core Web Vitals nutnými pro dobré SEO.

Winduum je celé o webových standardech, které lze použít v jakémkoli frameworku. A zde jsou některé komponenty jako příklad:

Javascriptové API primitivy jsou značně přizpůsobitelné a lze je použít v jakémkoli projektu.

Formulářové prvky na všechno

Komponenta Control podporuje doslova všechny možné typy inputů, dokonce i type=color! Díky podpoře :has lze použít jednu sematickou třídu ui-control pro každý typ inputu, textarea nebo select. Pokud potřebujete základní rozhraní pro výběr data, času nebo barvy, tak všechny tyto prvky jsou v moderních prohlížečích silně standardizovány. Winduum má formulářovou komponentu pro jakékoliv použití, které byste mohli potřebovat.

 • Control - včetně variant floating label a ikon
 • Range - pro přistupné posuvníky, včetně variant vertical a multi!
 • Check - pro přístupná zaškrtávací políčka
 • Switch - pro zapínání a vypínání jako zaškrtávací políčko
 • Color -  v případě, že potřebujete vybrat barvu jako zaškrtávací políčko
 • Rating - přístupná skupina zaškrtávacích políček pro účely hodnocení
 • Button - bohaté tlačítko s několika variantami pro odesílání formulářů

Nové nástroje Tailwind CSS

Winduum obsahuje plugin pro TailwindCSS s několika novými užitečnými nástroji. Zde je několik příkladů:

 • CSS properties - plugin rozšiřuje konfiguraci Tailwindu o CSS vlastnosti pro barvy, fontFamily, fontWeight, ease, zIndex, fontSize, spacing, borderRadius atd., takže CSS a TailwindCSS jsou lépe vzájemně propojené. Výchozí vlastnosti CSS lze nalézt v souboru cofing.css
 • accentColor - přidává do třídy accent- nové --color-accent a --color-accent-foreground pro lepší podporu akcentů
 • divideGap - jednodušší mezery pro utility třídu divide

Více informací o utilitách naleznete na winduum.dev

Nový progresivní přístup u kontejnerů

Winduum poskytuje novou třídu utility grid-cols-container, která využívá CSS grid a je inspirována Kevinem Powellem

Díky ní lze využít CSS grid pro lepší stylování kontejnerů s menším množstvím kódu.

Více informací najdete na adrese winduum.dev/docs/utilities/container

Rozšířené body pro responzivitu

Nejmenší breakpoint v TailwindCSS je sm na 640px, což nepokrývá mnoho mobilních zařízení. A největší je 2xl při 1536px, což naopak nepokrývá většinu velkých displejů. Winduum má vlastní měřítko sahající od 360px do 2528px, které pokrývá všechna možná rozlišení a všechna jsou definovaná v em.

 • xs - 360px
 • sm - 416px
 • md - 768px
 • lg - 960px
 • xl - 1216px
 • 2xl - 1312px
 • 3xl - 1408px
 • 4xl - 1600px
 • xxl - 2016px
 • 2xxl - 2528px

Modularita a přizpůsobitelnost

Kód lze vzít, zkopírovat a vložit do jakéhokoliv projektu nebo ho lze importovat z npm repozitáře a přizpůsobit ho pomocí CSS properties!

Vše je opravdu velmi modulární a přizpůsobitelné. Všechny komponenty jsou roztříděny do variant v jednotlivých souborech. Lze tak opravdu vybírat jen to, co je pro projekt potřeba.

CSS knihovna nezávislá na frameworku

Jak již bylo zmíněno, Winduum je z podstaty věci framework-agnostický, takže lze vytvořit vlastní komponenty pomocí preferovaného frameworku. Javascriptové primitivy lze také přizpůsobit v libovolném frameworku.

V případě zájmu mohou být pro populární frameworky vytvořeny jednoduché předpřipravené komponenty. V současné době jsou ve vývoji pouze winduum-vue a winduum-react a většina komponent má v dokumentaci příklady použití a instalace.

Různé příklady v mnoha frameworcích si lze prohlédnout také v sekci Vyzkoušet Winduum Online v dokumentaci.

Kompatibilita s dalšími UI knihovnami

Protože je Winduum napsán s ohledem na standardy, lze jej také snadno přizpůsobit stávajícím řešením, jako je shadcn/ui, nebo přidat složitější funkčnost pomocí primitiv Radix nebo Headless UI.

Používá podobný princip pojmenování proměnných jako shadcn/ui, aby bylo možné v případě potřeby do projektu snadno přidat složitější komponenty.

Ještě něco?

Je to všechno? Ani v nejmenším! Navštivte winduum.dev a prohlédněte si vše, co Winduum nabízí! Podívejte se na zdrojový kód na GitHubu a dejte nám hvězdičku, pokud se vám líbí. Projekt spouštíme také na ProductHunt!

Byla to dlouhá cesta dvouletého vývoje převážně ve volném čase jako malého skromného vedlejšího projektu.

Lubomír Blažek
Technical Director

Má rád aplikace, má rád aplikování nových technologií, má rád cukr a kvalitní zadání. Luboš rád přispívá o novinkách a věcech, které každý druhý nemá. 

Chcete vědět více?
Ozvěte se nám na info@newlogic.cz

Přihlašte se
k našemu newsletteru.

Děkujeme, nyní jste přihlášení k newsletteru!
Jejda, něco se nezdařilo, možná už je váš email přihlášený
Obchodní oddělení+420 776 872 777
Kontaktní e-mailinfo@newlogic.cz