Data Date #1: všade samé dáta … YUMMY!

Tomáš Bolibruch — 3. Prosinec 2019
Zaujímavý coworkingový empty house prostor39 na pražskom Žižkove hostil 19.11. od 18:30 v jednom zo svojich univerzálnych priestorov konferenciu Data Date #1. Nadšenci do analytiky, experti alebo freelanceri si mohli vypočuť zaujímavé a tematicky veľmi odlišné prednášky.

Zaujímavý coworkingový empty house prostor39 na pražskom Žižkove hostil 19.11. od 18:30 v jednom zo svojich univerzálnych priestorov konferenciu Data Date #1. Nadšenci do analytiky, experti alebo freelanceri si mohli vypočuť zaujímavé a tematicky veľmi odlišné prednášky. Túto dátarskú akciu, prvú svojho druhu, neusporiadal nikto iný ako Taste Medio. Večer moderoval Jan Tichý. Prečítajte si krátky report dvoch najzaujímavejších prednášok z Data Date #1.  

Optimalizácia spendu, omnichannel marketing a mikrotargeting 

Jakub Štěch zo spoločnosti DataSentics v prvej prezentácii predstavil poslucháčom inovatívne riešenia v rámci case studies na jednom z najzaujímavejších klientov z ich portfólia, Českej sporiteľne. V prvej časti prednášky Jakub vysvetľoval riešenie optimalizácie nákladov pomocou AI v RTB. V nej sa potýka väčšina inzerentov s 2 hlavnými problémami - vysoká cena za preklik v aukcii a kvalita impresie. Pomocou nastavenia strojového učenia dokážu optimalizovať náklady na inzerciu, t.z. nebiddujú pre klienta tam, kde je to extrémne nevýhodné za každú cenu a vyhýbajú sa kvantine impresií na úkor ich kvality. Reklamné platformy (v tomto prípade Adform) sú našťastie dostatočne transparentné a ponúkajú všetky exporty a dáta, pomocou ktorých dokázali takýto "triediaco-biddovací" systém nastaviť. Úspory za online reklamu sa pohybujú až na hranici 30%, čo je pri “nadpozemských” spendoch u veľkých klientov často až miliónová úspora. 

Druhá časť prezentácie vyvolala skôr etickú než analytickú diskusiu. Pomocou omnichannelovej stratégie s využívaním AI, digitálnej stopy zákazníkov a IB dokáže Čs ponúkať produkty zákazníkom na mieru s vysokou pravdepodobnosťou záujmu o daný produkt v danej chvíli pomocou aktuálnych dát o správaní klienta naprieč internetom. Pridaním takýchto “gamechangerov” k offline marketingovým snahám pomohlo zvýšiť úspešnosť oslovovania leadov call centrami banky a predaj hypoték o desiatky percent.

Real-life marketing 

CEO projektu Revolt BI, Giuliano Giannetti, s obrovskými skúsenosťami z dátovej analytiky v najrôznejších projektoch, vysvetľoval dôležitosť dát na príklade pizzerky v Českých Budějoviciach. Prvým dôležitým hľadiskom je podľa Giuliana dosiahnutie rovnováhy 80/20 (Paretovo pravidlo/optimum). S podobným problémom zápasia takmer všetky malé a stredné podniky. Väčšina zákazníkov nakupuje len 1x, čo dlhodobo spôsobuje aj napriek faktickému nárastu a prísunu zákazníkov v rámci jedného mesiaca dlhodobo skôr ich pokles. Ak do nedosiahnutej 80/20 pridáme všetky aspekty ako sú náklady alebo aktuálne finančné nastavenie (náklady na prevádzku, zamestnancov, marža, marketing a pod.) - máme zarobené na slušný boj o prežitie na trhu.

Špecialisti na marketing a majitelia podnikov či eshopov majú teda často odlišné predstavy čo sa týka úspešnosti a reportingu výkonu obchodu. Majiteľov zaujíma skôr celkový zisk, pričom marketing skôr počet nových zákazníkov, impresií, konverzií a pod. O marketingu teda nemôžeme premýšľať oddelene. Môžeme (môžete), ale určite sa to nevypláca :) Pohľady na výkon malého a stredného podniku marketingových špecialistov a majiteľov by sa mali neustále konfrontovať a korigovať pre čo najlepší výsledok a úspešnosť predaja. Nečakaným rizikom pre podnik môže byť aj (pre marketing) pozitívna enkláva udalostí - prudké zvýšenie objednávok. To nakoniec nemusí mať len pozitívny efekt v prípade, ak sa dostatočne nezvládne (pri potrebe upiecť stovky kusov pizze za príliš krátke časové obdobie by to vzdal asi každý kuchár [alebo pekár?] :).

Tomáš Bolibruch
Digital Marketing

My keyword list is bigger than your keyworld list!